Selasa, 1 September 2009

LATIHAN KATA HUBUNG


KATA HUBUNG


Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah.

1Guru itu sering dipuji ___________ rajin bekerja.
A atau
B jika
C agar
D kerana

2. Haji Shahrul Anuar bukan sahaja pemurah ___________ baik hati.
A dan
B tetapi
C manakala
D walaupun

3 Rumainah bersorak terlalu kuat ___________ suaranya serak.
A hingga
B tatkala
C setelah
D supaya

4 Pencuri memasuki rumah itu __________ penghuninya sedang tidur nyenyak.
A agar
B ketika
C hingga
D setelah

5 Encik Azmeer akan menghadiri mesyuarat di Kuala Lumpur pada minggu
hadapan ___________ bulan hadapan?
A dan
B lalu
C atau
D maka

6. Din mengambil surat itu _________ menyerahkannya kepada Rajoo.
A lalu
B agar
C maka
D kerana

7. Charles lulus ujian itu _________ adiknya gagal.
A dan
B serta
C tetapi
D malahan

8. Zamzarina berkata-kata __________ merenung wajah temannya.
A kerana
B sambil
C maka
D lalu

9. Farzana ______ Mei Hua sangat gembira kerana mereka mendapat keputusan
yang cemerlang dalam UPSR.
A dan
B lalu
C tetapi
D walhal

10. __________ keluarga Wong tiba, datuknya tiada di rumah.
A Semasa
B Setelah
C Supaya
D Sementara


D B A B C A C B A A

0 ulasan: