Khamis, 27 Ogos 2009

PANDUAN UNTUK MURID TAHUN 6

SKOP SOALAN UPSR
Skop soalan UPSR ini terbahagi kepada 6 bahagian.
1. GOLONGAN KATA
 • KATA ARAH (KA)
 • KATA SERU (KS)
 • KATA NAMA (KN) :- kata nama am dan kata nama khas
 • KATA ADJEKTIF (KAD)
 • KATA KERJA (KK)
 • KATA GANDA (KG)

2. IMBUHAN

 • AWALAN
 • AKHIRAN
 • APITAN
 • TERBITAN

3. PENJODOH BILANGAN

4. PERIBAHASA

 • SIMPULAN BAHASA
 • PERUMPAMAAN

5. AYAT (soalan 23 - 30)

 • AYAT SAMA MAKSUD
 • KATA BANYAK MAKNA
 • PILIHAN JAWAPAN
 • PILIHAN SOALAN
 • STRUKTUR AYAT

6. PEMAHAMAN (soalan 30 - 40)

 • PETIKAN 1
 • PETIKAN 2

0 ulasan: